NEWSLETTER
Δώστε το e-mail σας για ενημέρωση από το dikastikoi-epimelites.gr

E-mail:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΠΑ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2010

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ   Φ.Π.Α.

 

Οι Δικαστικοί Επιμελητές, όπως και οι λοιποί της νομικής οικογένειας, σύμφωνα με τον Φορολογικό νόμο υπάγονται στο καθεστώς επιβολής Φόρου Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από 1ης Ιουλίου 2010 και σε ποσοστό 23%.

Οι διαδόσεις περί αναβολής της υπαγωγής μας σʼ αυτό το καθεστώς αποδείχτηκαν φήμες και μόνον.

Βέβαιο είναι πως εντός της σήμερον θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, η οποία θα διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της υπαγωγής μας στο νέο καθεστώς.

Θέλοντας να συμβάλλουμε στην λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας, είχαμε συνεχείς συναντήσεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πτυχές της νέας κατάστασης που όλοι θα βιώσουμε από 1ης Ιουλίου και μετά.

Εν κατακλείδι σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Σε ό,τι αφορά τον ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

   1.- Όσοι εκ των συναδέλφων έχουν βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Ελεύθερου Επαγγελματία, καλό είναι (Παράβαση δεν είναι) να τα αντικαταστήσουν με ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ και αυτό γιατί το πρώτο δεν έχει πολλές στήλες ενώ το δεύτερο έχει αρκετές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία στήλη Φ.Π.Α.

   2.- Τα μπλοκ αποδείξεων δεν είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν.  Σε αυτά που έχουμε διαγράφουμε το σφραγιδάκι που ανέφερε την εξαίρεσή μας από το Φ.Π.Α. (άρθρο 22……) .

Αν το μπλοκ μας αναγράφει στο κάτω μέρος «Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.», τότε στο πάνω μέρος της απόδειξης γράφουμε το συνολικό ποσόν που θα εισπράξουμε και στην αιτιολογία το αναλύουμε.

Παράδειγμα: Αμοιβή                100,00 ?

                      Φ.Π.Α. 23%           23,00 ?                    Παρακράτηση φόρου 20%           

                      ΣΥΝΟΛΟ            123,00 ?                     (100,00 ?χ20%) =20,00 ?

Συμπέρασμα:  Εκδίδουμε απόδειξη για συνολικό ποσόν 123,00 ?, εισπράττουμε

                        103,00 ?, εκ των οποίων τα 23,00 ? αντιστοιχούν σε Φ.Π.Α. και τα

                        οποία θα πρέπει να αποδώσουμε.

 

  • Σε ό,τι αφορά την έκδοση παραστατικών είσπραξης χρημάτων για την περίοδο από 1-7-2010 έως και 31-12-2010.

 

   Οι αποδείξεις που εκδίδουμε δύνανται να είναι συγκεντρωτικές και επί του συνολικού ποσού είσπραξης (όχι μόνον αμοιβής) πρέπει να προσθέτουμε 23% Φ.Π.Α.   Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που μας δόθηκαν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, πρέπει να υπολογίζουμε Φ.Π.Α. επί του συνολικού ποσού και όχι μόνον επί της αμοιβής μας.  Αυτό βεβαίως υπό την  προϋπόθεση πως οι αποδείξεις των εξόδων είναι στο όνομα του Δικαστικού Επιμελητή και όχι στο όνομα του επισπεύδοντα.

   Σύμφωνα, πάντα, με τις διευκρινίσεις αυτές και για το πρώτο διάστημα ο Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το συνολικό ποσόν χωρίς δικαίωμα, εκ μέρους μας συμψηφισμού, ενώ από την 1-7-2010 και ύστερα, όταν π.χ. και τα Υποθηκοφυλακεία θα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς Φ.Π.Α. θα μπορούμε να πραγματοποιούμε και συμψηφισμό.

   Το ίδιο ισχύει και για καταστάσεις πολλών επιδόσεων προς έναν εντολέα.

 

  • Σε ό,τι αφορά την 14η Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Φ.Π.Α.)

   Επειδή το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή είναι κατονομαζόμενο επάγγελμα, υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένος Κωδικός Δραστηριότητας και αυτός είναι:   69101902 Υπηρεσίες Δικαστικού Επιμελητή

   Η φορολογική μεταβολή μας, η οποία απαιτείται, θα γίνει υπηρεσιακά και αυτόματα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως με διαβεβαίωσε ο Δ/ντής της 14ης Διεύθυνσης κ. Άνθιμος και η Υποδιευθύντρια κ. Τάτση.

   Παρʼ όλα αυτά συνιστάται, το τελευταίο 10ήμερο του Ιουλίου 2010, όλοι οι συνάδελφοι να μεταβούν στις οικείες Δ.Ο.Υ. και στο Τμήμα Μητρώου, και προς αποφυγή προστίμων,  να ελέγξουν αν όντως πραγματοποιήθηκε η μεταβολή στο πρόσωπό τους. Αν δεν έχει γίνει πρέπει να γίνει από τους ίδιους συμπληρώνοντας μία αίτηση την οποία προμηθευόμαστε από εκεί.

  • Σε ό,τι αφορά την απόδοση του Φ.Π.Α. εκ μέρους μας.

 

   Οι προθεσμίες απόδοσης του Φ.Π.Α. είναι οι εξής:

   Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ανά τρίμηνο, είτε αυτή     είναι πιστωτική είτε χρεωστική είτε μηδενική και συγκεκριμένα:

i)                    Αν καταθέσουμε την περιοδική δήλωση προσωπικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

  α) Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου κάθε έτους   

      ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ είναι η 20 Απριλίου (εάν είναι εργάσιμη, αν όχι

      την επόμενη εργάσιμη) τα ΑΦΜ που λήγουν σε αριθμό 1 ή 2.    Την επομένη   

      εργάσιμη ημέρα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, ή 5, την αμέσως επόμενη τα

      ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7 ή 8 και την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτά τα

      ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0.

  β) Για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου η καταλυτική προθεσμία είναι η   

      20 Ιουλίου και ακολουθούμε τις αμέσως παραπάνω προθεσμίες.

  γ) Για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου η καταλυτική προθεσμία

      είναι η 20 Οκτωβρίου κατά τα αμέσως προηγούμενα και

  δ) Για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου η καταλυτική προθεσμία

      είναι η 20 Ιανουαρίου κατά τα αμέσως προηγούμενα οριζόμενα.  

  

ia)    Aν καταθέτουμε την περιοδική δήλωση ηλεκτρονικά (μέσω internet):

 

        Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής της Περιοδικής Δήλωσης – ανεξαρτήτως

        ΑΦΜ είναι η 26 κάθε μήνα, ήτοι Απριλίου,  Ιουλίου,  Οκτωβρίου και   

        Ιανουαρίου.

 

ii)                  Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.:

 

Για τους συναδέλφους που δουλεύουν με Δ.Ο.Υ.,  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλπ  ισχύουν τα ίδια.

Στο σύνολο του πίνακά τους υπολογίζουν ΦΠΑ 23%, πληρώνονται από την εντολέα Δ.Ο.Υ. το συνολικό ποσόν και υποχρεούνται να αποδώσουν στην Δ.Ο.Υ. που υπάγονται σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν δέχτηκαν τα επιχειρήματά μας σε ότι αφορά συμψηφιστικές λογικές, επισημαίνοντάς μου πως: α) δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα με συμψηφισμό και β) πως είναι και προς το συμφέρον του Δικαστικού Επιμελητή, αφού μετά από λίγο καιρό θα μπορεί αυτός να κάνει συμψηφισμό ΦΠΑ που εισέπραξε και ΦΠΑ που πλήρωσε.  

 

Το έντυπο της περιοδικής Δήλωσης είναι αναρτημένο και, βεβαίως, μπορείτε να το εκτυπώνετε και από την ιστοσελίδα μας. (www.dikastikoi -epimelites.gr)

 

 

 

Όλα τα παραπάνω είναι για την άμεση ενημέρωσή σας και για αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για το πρώτο διάστημα της εφαρμογής του νέου καθεστώτος.

 

  • Σε ό,τι αφορά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 και ύστερα, όπου πλέον το καθεστώς αλλάζει και πλέον θα ισχύει πως «χρόνος κτήσης του εισοδήματος είναι ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας από τον ελεύθερο επαγγελματία…………»

          Η Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και το Εισόδημα είναι πολύ θετικές στην επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε και υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ισχύσει πως σε περιπτώσεις πολλαπλών επιδόσεων ή και εκτελέσεων, όπου εντολέας είναι επιτηδευματίας (Δικηγόρος κλπ) ή Νομικό Πρόσωπο (Τράπεζες) να μην απαιτείται η έκδοση παραστατικού για κάθε πράξη μας αλλά να υπάρχει η νόμιμη δυνατότητα να εκδίδουμε συγκεντρωτική απόδειξη ανά μήνα.

Ευελπιστούμε πως θα το καταφέρουμε αφού αυτό θα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία μας σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που εισήλθαμε.

         Σε ό,τι αφορά τον μεγάλο αριθμό των αποδείξεων που θα υποχρεούμαστε να εκδίδουμε, θα επεξεργαστούμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις όπως η δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων αποδείξεων ή η  αγορά, σε συμφέρουσα τιμή, ειδικού μηχανισμού εγκεκριμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του καθενός και η οποία συσκευή συνδέεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας.

        Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι,

        Βρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων, σε συνδυασμό πάντα με την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων προκειμένου οι συνάδελφοι να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα στην εφαρμογή των νέων δεδομένων.

        Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας, να τηρείτε πιστά τα βιβλία και στοιχεία, αφού πλέον οι έλεγχοι μπορεί να είναι συχνοί, μιας και το Δημόσιο προσδοκά, όχι μόνο από την ενδεχόμενη φοροδιαφυγή να εισπράξει χρήματα αλλά κυρίως από την είσπραξη του Φ.Π.Α.

        Επίσης, σας υπενθυμίζουμε, πως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων οφείλουμε την 14η κάθε μήνα να έχουμε απολύτως ενημερωμένο το βιβλίο για τον αμέσως προηγούμενο.

        Για κάθε νεώτερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα . Το προσεχές διάστημα αφού θα έχουμε και τις σχετικές εγκυκλίους, ο Σύλλογός μας θα διοργανώσει ημερίδα προς ενημερώσή σας.
 

 

                                           Ο Πρόεδρος

           

                                              Γεώργιος Μήτσης

 

 

 

 
Web design, development & hosting: Nomiki Bibliothiki Web Services