NEWSLETTER
Δώστε το e-mail σας για ενημέρωση από το dikastikoi-epimelites.gr

E-mail:


Καταστατικό Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών

 

Οι περί πλειοψηφιών διατάξεις μπορούν να αλλάξουν όλες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών

 

Σήμερα την …………………. στην ……………….. οι παρακάτω υπογράφοντες Δικαστικοί Επιμελητές :

1……………………………………………………………… Δικαστικός επιμελητής στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου …………………., κάτοικος …………………………οδός…………… αριθμός……….., με Αριθμό Μητρώου…………….., Α.Δ.Τ. …………………που εκδόθηκε την ……………., από το ………………… και Α.Φ.Μ. ……………….

της Δ.Ο.Υ. ……………..

2.……………………………………………………………… Δικαστικός επιμελητής στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου …………………., κάτοικος …………………………οδός…………… αριθμός……….., με Αριθμό Μητρώου…………….., Α.Δ.Τ. …………………που εκδόθηκε την ……………., από το ………………… και Α.Φ.Μ. ……………….

της Δ.Ο.Υ. …………….........

συμφώνησαν να συστήσουν από κοινού, ως ιδρυτικοί εταίροι, Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2318/1995, όπως εκάστοτε ισχύει, και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 1. Σύσταση, Επωνυμία.

Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών,  με την επωνυμία «…………………………………………………… Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών» (εφεξής: «η Εταιρία»).

Άρθρο 2. Έδρα

Η Εταιρία έχει την έδρα της στην …………… ….οδός ………………..αριθμός …….), όπου και η πρωτοδικειακή περιφέρεια των εταίρων.  

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι η έναντι αμοιβής παροχή σε τρίτους, υπηρεσιών Δικαστικού Επιμελητή, όπως αυτές προσδιορίζονται σήμερα στο άρθρο 1 & 2 ν. 2318/1995 ή πρόκειται να προσδιορισθούν στο μέλλον, καθώς και σε κάθε άλλο ειδικό Νόμο και η διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών που θα προκύψουν από την δραστηριότητα αυτή.

Άρθρο 4. Διάρκεια Εταιρίας.

Η Εταιρία είναι αόριστης διάρκειας.

Άρθρο 5.Εταίροι. Μερίδες Συμμετοχής των Εταίρων

Εταίρος της Εταιρίας, δύναται να είναι μόνο δικαστικός επιμελητής, νόμιμα διορισμένος, στην ίδια πρωτοδικειακή περιφέρεια, με τις πρόνοιες του Νόμου για τις πρωτοδικειακές περιφέρειες του άρθρου 1 & 3 ν. 2318/1995. Οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρία με τις κατωτέρω μερίδες ο καθένας.

(α) Ο εταίρος ……………..…………………………, με ……… μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό ….. τοις εκατόν.

(β) Ο εταίρος ……………..…………………………, με ……… μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό ….. τοις εκατόν.

Κατά το λόγο του ποσοστού του κάθε εταίρος συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, στο αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) και στα έξοδα της Εταιρίας. Οι μερίδες των εταίρων δεν συνδέονται με τις εισφορές εκάστου εταίρου.

Τα ανωτέρω ποσοστά δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων σε περίπτωση (ενδεικτικά) εισόδου νέου εταίρου ή εξόδου υπάρχοντος εταίρου από την Εταιρία.

Κάθε δικαστικός επιμελητής εταίρος της παρούσης Εταιρίας, είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και διέπεται ατομικά από όλες τις υποχρεώσεις, δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπονται στον ν. 2318/1995. (ενδεικτικά : πειθαρχικές διατάξεις, αμοιβές, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, ατομική σφραγίδα, βιβλία επιδόσεων κ.λ.π.). Επίσης απασχολείται προσωπικά και αποκλειστικά στην εταιρεία, χωρίς την δυνατότητα της Εταιρίας να επιβάλλει ελαστικές μορφές απασχόλησης.  

Ειδικά πειθαρχικό αδίκημα, καθενός εταίρου δικαστικού επιμελητή της εταιρίας αυτής, αποτελεί και κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων του στην οποία περιλαμβάνεται ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός, που επιδιώκεται με την είσπραξη μικρότερων αμοιβών από τις οριζόμενες με Υπουργικές αποφάσεις. Ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός με την ανωτέρω έννοια εφαρμόζεται και σε όλα τα μέλη της παρούσης Εταιρίας, αν ένα μέλος αυτής υποπέσει σε αυτό το πειθαρχικό αδίκημα.  

Άρθρο 6: Όροι Εισόδου, Αποχώρησης και Αποβολής Εταίρων.

Η είσοδος νέων εταίρων αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία (75%), επί του συνόλου των εταιρικών μερίδων, κατά την οποία ανακαθορίζονται οι μερίδες εκάστου εταίρου, με τα νέα ποσοστά.

Η αποχώρηση εταίρου από την Εταιρία επιτρέπεται πάντοτε μετά την πάροδο τριμήνου από τότε που δόθηκε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον διαχειριστή της Εταιρίας.

Η αποβολή εταίρου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο. Τέτοιον συνιστά ο,τιδήποτε είναι ικανό να κλονίσει σοβαρά την προσωπική σχέση συνεργασίας, εμπιστοσύνης και πίστης μεταξύ των εταίρων και της Εταιρίας, ή καθιστά επαχθή τη διατήρηση της εταιρικής και προσωπικής σχέσης με τον συγκεκριμένο εταίρο ή προσβάλει το κύρος και τη φήμη της Εταιρίας απέναντι στους τρίτους. Η αποβολή αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση με απόφαση όλων των λοιπών εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία (75%), επί του συνόλου των εταιρικών μερίδων των λοιπών εταίρων, πλην του αποβαλλόμενου.

Η διάθεση του ποσοστού της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται από την Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο γίνεται προς υφιστάμενους εταίρους εφόσον είναι τουλάχιστον δύο οι απομένοντες εταίροι, ή και νέους εταίρους, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των απομενόντων (χωρίς την συμμετοχή του εξερχόμενου για οποιοδήποτε λόγο εταίρου) εταίρων, με την αυξημένη πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου, υπολογιζόμενης τούτης επί του συνόλου των απομενόντων εταίρων.

Κάθε θέμα από τα παραπάνω (αποχώρηση, αποβολή) επί διμελούς εταιρείας, με οποιοδήποτε μερίδα του καθενός εταίρου, συνιστά την αυτοδίκαιη λύση της Εταιρίας.

Άρθρο 7° Εισφορές Εταίρων, Αύξηση ή Μείωση.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι εισφέρουν στην Εταιρία την προσωπική εργασία τους, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Για τη διευκόλυνση λειτουργίας της Εταιρίας, ο εταίρος …………………………….. εισφέρει προς χρήση (π.χ. γραφεία, έπιπλα, βιβλιοθήκες, δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικό κέντρο, φωτοτυπικό και άλλα μηχανήματα γραφείου κ.λπ.). Η παραχώρηση της χρήσεως των ανωτέρω κινητών πραγμάτων στην Εταιρία δεν επιφέρει μεταβολή στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Οι εισφορές των εταίρων δύνανται να αυξηθούν ή να μειωθούν με απόφαση όλων των εταίρων, καθώς και να καθορισθούν εισφορές σε χρήμα.

Σε περίπτωση εξόδου του από την Εταιρία ή λύσης αυτής, κάθε εταίρος δικαιούται να αναλάβει το σύνολο των κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του, τα οποία εισφέρθηκαν και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και το εισφερθέν σε χρήμα ποσό.

Άρθρο 8: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Κάθε εταίρος υποχρεούται να συμβάλλει στην πρόοδο της Εταιρίας και στην ευόδωση των σκοπών της με το κύρος, τις γνώσεις και την προσωπική του εργασία.

Θεμέλιο της Εταιρίας είναι η σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και πίστης μεταξύ των εταίρων.

Οι εταίροι απαγορεύεται να συμμετέχουν σε άλλη Εταιρία, ή να ασκούν ατομικά τα καθήκοντα του Δικαστικού Επιμελητή και γενικά να προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρίας. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα γνώσης, πληροφορούμενος αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, δικαιούται δε, κατά πάντα χρόνο νε εξετάζει τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και να καταρτίζει περίληψη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Κάθε εταίρος Δικαστικός Επιμελητής, έχει όλες τις υποχρεώσεις του ν. 2318/1995 ατομικά.

Άρθρο 9: Διοίκηση της Εταιρίας. Λήψη αποφάσεων.

Ανώτατο όργανο της εταιρείας, είναι η Γενική Συνέλευση αυτής, η οποία αποτελείται από το σύνολο των εταίρων. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, όταν επί διμελούς εταιρείας, παρίστανται και οι δύο εταίροι, σε εταιρείες με τρεις εταίρους παρίστανται δύο εταίροι και σε εταιρείες με 4 και περισσότερους εταίρους, παρίστανται τα ¾ των εταίρων.   

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μερίδων των εταίρων, ήτοι με ποσοστό 50+1 %, εκτός από εκείνες που κατά το παρόν Καταστατικό, απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι εταίροι καλούνται εγγράφως, πέντε ημέρες πριν από την συνεδρίαση, από τον διαχειριστή της εταιρείας, ή και το 1/3 του αριθμού των εταίρων, για να συμμετάσχουν στην λήψη απόφασης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση. Εγκύρως επίσης συνεδριάζουν και όταν παρίστανται όλοι οι εταίροι, ακόμα και εάν δεν έγινε έγγραφη πρόσκληση στην περίπτωση αυτή.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται στην έδρα της εταιρείας, πλην αν άλλως συμφωνηθεί από όλους τους εταίρους.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων που τηρεί προς τούτο η Εταιρία και υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους εταίρους. Το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας είναι αριθμημένο και θεωρημένο από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε χρησιμοποίησή του.

Της Γενικής Συνέλευσης πρόεδρος πάντα είναι ο Διαχειριστής της εταιρείας, ενώ ως θέματα ημερήσιας διάταξης, αναγράφονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Η Γενική Συνέλευση, συνεδριάζει υποχρεωτικά, μια φορά το έτος και πάντως μέχρι τον μήνα Μάρτιο, όπου ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει κατάλογο των εσόδων και εξόδων της εταιρείας για το προηγούμενο έτος, κατάλογο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας κατά το προηγούμενο έτος, ως και κατάλογο των κερδών ή των ζημιών που αναλογούν στον κάθε εταίρο, με το καταβλητέο ή χρεωμένο υπόλοιπο των αναλογούντων κερδοζημιών.    

Άρθρο 10. Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο εταίρος Δικαστικός Επιμελητής …………………………………………, ο οποίος διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι πράξεις του διαχειριστή, που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρίας, την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. Για τον διαχειριστή δεν προβλέπεται καμία αμοιβή {ή προβλέπεται αμοιβή…………}.

Κάθε απόφαση του Διαχειριστή της Εταιρείας γράφεται και υπογράφεται στο βιβλίο πράξεων διαχειριστού της Εταιρείας, το οποίο είναι αριθμημένο και θεωρημένο από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή του.

Η Εταιρία οφείλει να αποζημιώσει τον διαχειριστή για ζημιά που αυτός έπαθε, χωρίς δική του υπαιτιότητα, κατά την εκτέλεση της διαχείρισης.

Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή από αρμόδια αρχή.

Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση του νομικού προσώπου της Εταιρίας, κατανέμει τις υποθέσεις μεταξύ των εταίρων, επιμελείται για την τήρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, συνεπικουρούμενος από λογιστή, φροντίζοντας πάντα την έγκαιρη τήρηση των προθεσμιών, την ενημέρωση των βιβλίων και στοιχείων, έχει επίσης την υποχρέωση τήρησης του ταμείου και των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, έχει την ευθύνη των εισπράξεων της εταιρείας και την διασφάλιση αυτών υπέρ της εταιρείας, ως και την ευθύνη, για την απόλυτη προτεραιότητα στις πληρωμές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας, οι οποίες δεν κάμπτονται ούτε με δικαίωμα εναντίωσης κανενός εταίρου.  

Επίσης έχει υποχρέωση της σύνταξης των καταλόγων που ανωτέρω (άρθρο 9) αναφέρονται, προς την Γενική Συνέλευση.

Οι εταίροι δύνανται να εναντιωθούν, εγγράφως και αιτιολογημένα, σε απόφαση του διαχειριστή εντός δέκα ημερών αφότου έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης, άλλως θεωρείται ότι την αποδέχονται.

Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί για σπουδαίο λόγο με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 75%, του συνόλου των μερίδων. Σπουδαίος λόγος θεωρείται, ιδίως, η βαριά παράβαση καθηκόντων, η ανικανότητα για τακτική διαχείριση και οι λόγοι που  δικαιολογούν την αποβολή εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος, για την ασφαλή τήρηση των φορολογικών βιβλίων και φορολογικών στοιχείων της Εταιρείας, ως και των βιβλίων Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Πράξεων Διαχειριστού της Εταιρίας. Επικυρωμένα αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και βιβλίου Πράξεων Διαχειριστού, δικαιούται να λαμβάνει οποτεδήποτε κάθε εταίρος και ο οικείος σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών (νοουμένου ως τέτοιου του συλλόγου της έδρας της Εταιρίας), σε περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου.

Άρθρο 10. Συμμετοχή στα Κέρδη και τις Ζημίες.

Ως διανεμητέα κέρδη της Εταιρίας νοούνται τα καθαρά έσοδα αυτής, δηλαδή αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα: όλων των τακτικών και έκτακτων δαπανών της Εταιρίας, ως και  του φόρου εισοδήματος επί των καθαρών εσόδων (κερδών) της Εταιρίας.

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, διανέμονται στους εταίρους κατά το ποσοστό της μερίδας συμμετοχής εκάστου στην Εταιρία, σε πλήρη αναλογία με τις ημέρες απασχόλησης του εταίρου στην εταιρεία, πλην των κατά Νόμο 2318/1995, δικαιολογημένων αδειών απουσίας.

Αντίστοιχη με την καθοριζόμενη συμμετοχή στα καθαρά κέρδη είναι και η συμμετοχή των εταίρων στις ζημιές της Εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει προκαταβολές έναντι του ποσοστού των διανεμητέων καθαρών κερδών της Εταιρίας, που του αναλογεί. Η συχνότητα και το ύψος των προκαταβολών συμφωνούνται με τον διαχειριστή.

Άρθρο 11. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εγκρίσεως και δημοσιότητας του καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου ………..

Άρθρο 12. Θάνατος. Συνταξιοδότηση Εταίρου.

Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης εταίρου, η Εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εκτός αν αυτοί αποφασίσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την διάταξη περί εξόδου εταίρου από την Εταιρία. Στους κληρονόμους του θανόντος επιστρέφεται ότι προβλέπεται στο άρθρο περί εξόδου εταίρου από την Εταιρία. Τα ίδια κατ΄αναλογία ισχύουν και σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως εταίρου.

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους.

Ο εταίρος δικαστικός επιμελητής, εφόσον δεν είναι διαχειριστής, ευθύνεται απέναντι στους λοιπούς εταίρους και στην Εταιρία μόνο για την επιμέλεια που δείχνει στις δικές του υποθέσεις, εκτός των περιπτώσεων ευθύνης κατά τη διαχείριση της εντολής.

Η Εταιρία ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τις πράξεις ή παραλείψεις των εταίρων δικαστικών επιμελητών, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Εταιρίας, καθώς και κατά το χειρισμό υπόθεσης εντολέα της Εταιρίας. Εις ολόκληρο ευθύνεται και ο υπαίτιος για την πράξη ή την παράλειψη δικαστικός επιμελητής εταίρος. Κατά το ποσό που η Εταιρία ικανοποιήσει τον τρίτο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαίτιου εταίρου.

Άρθρο 14. Λύση – Εκκαθάριση εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται με συμφωνία όλων των εταίρων.

Επίσης η εταιρεία λύεται, εφόσον αποφασίσθηκε από εταίρους με ποσοστό συμμετοχής 50+1%, εφόσον οφείλονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (της εταιρείας και ουχί των εταίρων), μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις και στην απόφαση αυτή συναινέσει και ο διαχειριστής, το ποσοστό του οποίου προσμετράται στο ανωτέρω ποσοστό. Στην κατά τον παρόντα τρόπο λύση της εταιρείας ο διαχειριστής οφείλει να αποδώσει λογαριασμό, σύμφωνα με τους καταλόγους που παραδίδει άπαξ του έτους στην Γενική Συνέλευση, υπογραμμένο από τον λογιστή της εταιρείας, παρακρατώντας κάθε ποσό ή απαίτηση που είναι αναγκαίο για την αποπληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων και υπολογίζοντας κάθε επιπλέον ποσό που θα καταλογιστεί σε κάθε εταίρο, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων χρημάτων προς εκκαθάριση της εταιρείας. Ο τελικός καταλογισμός γίνεται εντός τριμήνου. Τα αποτελέσματα της απόφασης της λύσης της εταιρείας, επέρχονται άμεσα, μετά την λήψη της απόφασης.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταγγελία της Εταιρίας από οποιονδήποτε εταίρο, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει τη λύση της Εταιρίας, αλλά ισχύει ως αποχώρηση του εταίρου αυτού από την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ήτοι μετά την πάροδο τριμήνου. Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει στον έτσι εξερχόμενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του.

Τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκκαθαριστής της Εταιρίας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος της κατά το χρόνο της λύσης της.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να εισπράξει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της και να καταβάλει στο Δημόσιο κατά προτεραιότητα και στους δανειστές της Εταιρίας τις προς αυτούς οφειλές της. Στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμει σε αυτούς ό,τι απομένει κατά το λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής.

Άρθρο 15. Τροποποίηση Καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (75%). Εξυπακούεται ότι κάθε τροποποίηση πρέπει να συνάδει με το σκοπό λειτουργίας της Εταιρίας και με τις διατάξεις του νόμου. Κάθε τροποποίηση υποβάλλεται για έγκριση στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών, μαζί με το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό, όπου η κωδικοποίηση καθίσταται υποχρεωτική.

Άρθρο 16. Τελικές Διατάξεις

Για την εκπλήρωση των σκοπών της,  η Εταιρία μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας προσωπικό, το οποίο σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να ασκεί τα καθήκοντα του Δικαστικού Επιμελητή που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2318/1995, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

To παρόν συντάχθηκε σε έξη όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφονται από τους δύο συμβαλλόμενους εταίρους σε ένδειξη συμφωνίας με το περιεχόμενο του. Κάθε εταίρος έλαβε ένα αντίτυπο. Το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο αντίτυπο θα κατατεθούν προς δημοσίευση στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, και τα άλλα δύο στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών της έδρας της εταιρείας, όπου το ένα θα τοιχοκολληθεί και το άλλο θα παραμείνει στο φάκελο της Εταιρίας.

Οι Συμβαλλόμενοι

 

 
Web design, development & hosting: Nomiki Bibliothiki Web Services