NEWSLETTER
Δώστε το e-mail σας για ενημέρωση από το dikastikoi-epimelites.gr

E-mail:


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.
 
Ψηφίστηκε στις 28 Μαρτίου 2013 από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων νομοσχέδιο με τίτλο: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 33 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις.   Η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων αυτών εξαρτώνται από την ημέρα δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ.    Το πλήρες κείμενο  του άρθρου έχει ως ακολούθως:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 ………………………………………   Άρθρο 33 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. 1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτηπαράγραφος ως ακολούθως: «3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30και 30Α δύναται να ενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον: α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1του άρθρου 3 του ν. 3979/2011, β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσεισυγκεκριμένο µέσο ως προτιµώµενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότισυντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία και ώραπαράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό µέσο πουδηλώθηκε ως προτιµώµενο. Απόδειξη, που θα φέρειπροηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσηςτου άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικώνκαθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.» 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Κατʼ εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τουαπό φόρο προστιθέµενης αξίας, µε τις πάσης φύσεωςπροσαυξήσεις, το Δηµόσιο κατατάσσεται στην υπʼ αριθ.2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίησητων απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.» Η κατά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατάταξη του Δηµοσίουισχύει, ανεξάρτητα από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του Δηµοσίου, σε σχέση µε απαιτήσειςτου Δηµοσίου για φόρο προστιθέµενης αξίας µε τις πά-σης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως βεβαίωσής τους. 3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου58 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Κατʼ εξαίρεση, αν δικαιούχος των αµφισβητούµενωναπαιτήσεων είναι το Δηµόσιο, καταβάλλεται αµέσως τοσύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασµούµέσα σε δύο µήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δηµοσίου. Η διάταξη τουπροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στους πίνακεςκατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος µεταξύ της είσπραξηςκαι της επαναβεβαίωσης της απoβληθείσης απαίτησηςτου Δηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανοµές,καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.»

 
Web design, development & hosting: Nomiki Bibliothiki Web Services