NEWSLETTER
Δώστε το e-mail σας για ενημέρωση από το dikastikoi-epimelites.gr

E-mail:


Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή δικαστικών προθεσμιών

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 52633/1-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή δικαστικών προθεσμιών (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Αʼ 65/28-6-2015) αναφέρονται τα εξής:

Ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 με την 52626/29-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανεστάλησαν οι εργασίες των δικαστηρίων για τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργειά του και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτό, δηλαδή από 30 Ιουνίου μέχρι και 8 Ιουλίου 2015. Εξάλλου, ενόψει του ότι παράλληλα με την προετοιμασία των σχετικών με το δημοψήφισμα εργασιών συντρέχει και τραπεζική αργία βραχεία προθεσμίας, με το άρθρο πρώτο παράγραφος 5 εδάφιο β΄ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 28-6-2015 (ΦΕΚ Αʼ 65/28-6-2015) «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ορίστηκε περαιτέρω ότι κατά το διάστημα από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου, αναστέλλονται και οι δικαστικές προθεσμίες.

Σκοπό των ανωτέρω διατάξεων αποτελεί η διευκόλυνση των πολιτών και των λειτουργιών της δικαιοσύνης (δικαστικών, δικηγόρων κλπ). Ως εκ τούτου επισημαίνονται τα εξής:

1) Στις δικαστικές προθεσμίες που αναστέλλονται με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και αυτές που αφορούν ιδίως: α) την καταβολή εγγυοδοσιών που έχουν επιβληθεί είτε σε κατηγορούμενους μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή, είτε σε καταδικασθέντες μετά την χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος λόγω ασκηθείσας έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 497 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), β) την καταβολή εφʼ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 82 Ποινικού Κώδικα).

Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις ποινών που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και δεν καθίσταται δυνατή από τον συλληφθέντα η εξαγορά τους λόγω της τραπεζικής αργίας μπορούν να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια αναλογικής εφαρμογής του στοιχείου στʼ του άρθρου 556 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2) Οι προθεσμίες κατάθεσης ενώπιον των δικαστικών αρχών δικογράφων, προσφυγών, ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και λοιπών διαδικαστικών εγγράφων, καθώς επίσης εισφορών, παραβόλων και γραμματίων δικαστικών ενσήμων αναστέλλονται ανεξάρτητα εάν αν οι προβαλλόμενες με τα δικόγραφα αξιώσεις και εν γένει αιτήματα σχετίζονται κατά περιεχόμενο άμεσα ή έμμεσα με τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου πρώτου παράγραφος 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28-6-2015 (ΦΕΚ Αʼ 65) ή με τις εργασίες τους και τις συναλλαγές τους με το κοινό. Τούτο διότι με τη διάταξη του άρθρου πρώτου παράγραφος 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται γενικά κάθε δικαστική προθεσμία ενόψει ενδεχομένων προβλημάτων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν από γενική αδυναμία διενέργειας των παραπάνω διαδικαστικών πράξεων λόγω ενδεχόμενης έλλειψης επαρκών οικονομικών πόρων για την κάλυψη δαπανών και εξόδων που συνήθως επιβαρύνουν την άσκησή τους.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

 
Web design, development & hosting: Nomiki Bibliothiki Web Services