ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αλλαγή έδρας εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (24-2-2021) της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από τον Άγιο Στέφανο, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής με διεύθυνση γραφείων της έδρας επί της Λ. Κηφισίας 99.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης