Χρήσιμες διευθύνσεις

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ www.odee.gr
Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλΔιαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
– βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε όλη την ΕΕεκτρονικής δικαιοσύνης
e-justice.europa.eu
ΕΚΧΑ Α.Ε.
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους,
του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. για το έτος 2018
www.ktimatologio.gr
Εθνικό Τυπογραφείο
Εξυπηρέτηση κοινού – Τηλέφωνα και Γραφεία. Παραλαβή Δημοσ. Ύλης : Ισόγειο (Γραφείο 5),
τηλ. 210 5279139, 210 5279196
http://www.et.gr/
Accueil – UIHJ
UIHJ – Union internationale des huissiers de justice.
http://www.uihj.com/
Σύλλoγος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Πάτρας 2610 341303
Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης 2310 51472
Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας 26510 79336