ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Φ.Ε.Κ. 2346 τ. Β΄ /30-10-2015 η με αριθμ. 76297/30-10-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις νέες αμοιβές.Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ οι αμοιβές αυτές θα ισχύσουν και εισπράττονται από την 1.1.2016.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης